36 w - Translate

https://bingoeducate.com/ying-guo-dai-xie/